| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ICMNETSYSTEMS-AS AS197876

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197876
as-name:    ICMNETSYSTEMS-AS
org:      ORG-INS9-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS197876
export:     to AS3356 announce AS197876
admin-c:    RI575-RIPE
admin-c:    IA6550-RIPE
tech-c:     RI575-RIPE
tech-c:     IA6550-RIPE
tech-c:     JDG140-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IC1587-RIPE
mnt-by:     JDG1587-RIPE
mnt-by:     SOPICM-1587-RIPE
mnt-by:     IC1588-MNT
created:    2011-06-07T11:58:41Z
last-modified: 2021-08-20T05:53:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-INS9-RIPE
org-name:    ICM Netsystems 2005 SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    RAMBLA MARINA 147 10ASB HOSPITALET DE L
address:    08907
address:    BARCELONA
address:    SPAIN
phone:     +34933941766
fax-no:     +34932231744
admin-c:    JDG140-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IC1588-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IC1588-MNT
abuse-c:    RI575-RIPE
created:    2007-01-11T11:37:10Z
last-modified: 2021-08-16T06:24:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INM1587-RIPE
address:    Rambla Marina 147 10-B
nic-hdl:    IA6550-RIPE
admin-c:    IC4985-RIPE
admin-c:    JDG140-RIPE
tech-c:     IC4985-RIPE
tech-c:     JDG140-RIPE
mnt-by:     IC1588-MNT
mnt-by:     JDG1587-RIPE
mnt-by:     SOPICM-1587-RIPE
created:    2021-07-23T09:03:24Z
last-modified: 2021-07-23T09:45:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE ICM
address:    Rambla Marina 147 10?B
admin-c:    JDG140-RIPE
tech-c:     IC1587-RIPE
tech-c:     JDG140-RIPE
nic-hdl:    RI575-RIPE
abuse-mailbox: sistemas@icm.es
created:    2007-03-07T14:49:56Z
last-modified: 2021-08-23T06:30:30Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     IC1587-RIPE

person:     Joaquin Delegido
address:    Plom 5-7 Planta 4
address:    Barcelona 08038 - Spain
phone:     +34933941766
nic-hdl:    JDG140-RIPE
mnt-by:     IC1587-RIPE
mnt-by:     JDG1587-RIPE
created:    2011-10-06T13:23:47Z
last-modified: 2019-01-17T08:02:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]