| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HITACHICBT AS197845

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197845
as-name:    HITACHICBT
org:      ORG-DDS4-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS3269 accept ANY
import:     from AS12874 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS50417 accept AS50417
export:     to AS8220 announce AS-HITACHICBT
export:     to AS12874 announce AS197845
export:     to AS174 announce AS197845
export:     to AS3269 announce AS197845
import:     from AS207109 accept ANY
export:     to AS207109 announce AS197845
admin-c:    SD3622-RIPE
tech-c:     GP11047-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DEVDIG-MNT
created:    2011-05-26T12:35:23Z
last-modified: 2019-04-09T09:55:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DDS4-RIPE
org-name:    WESTPOLE S.P.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Lungotevere Vittorio Gassman, 22
address:    00146
address:    Rome
address:    ITALY
phone:     +3906519931
fax-no:     +39065042627
admin-c:    GP11047-RIPE
abuse-c:    DDAH1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DEVDIG-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DEVDIG-MNT
created:    2011-03-24T13:49:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:26:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gianluca Pincarelli
address:    Westpole S.P.A.
address:    Lungotevere Vittorio Gassman, 22
address:    00146 Rome
address:    Italy
phone:     +39.06519931
nic-hdl:    GP11047-RIPE
mnt-by:     DEVDIG-MNT
created:    2011-03-24T14:47:52Z
last-modified: 2021-03-03T12:26:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergio D'Ippolito
address:    Eurfacility S.p.A.
address:    Via G. Squarcina, 7
address:    00143 Rome
address:    Italy
phone:     +3906519931
fax-no:     +39065042627
nic-hdl:    SD3622-RIPE
mnt-by:     EURNETCITY-MNT
created:    2006-10-12T15:23:11Z
last-modified: 2006-10-12T15:23:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]