| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERACTIVE AS197834

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197834
as-name:    INTERACTIVE
org:      ORG-UL31-RIPE
import:     from AS42109 action pref=100;accept any
import:     from AS44395 action pref=100; accept any
export:     to AS42109 announce AS197834
export:     to AS44395 announce AS197834
admin-c:    UCOM101-RIPE
tech-c:     UCOM101-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2011-05-24T09:15:48Z
last-modified: 2020-06-08T23:21:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UL31-RIPE
org-name:    Ucom CJSC
country:    AM
org-type:    LIR
address:    9 G. Lusavorich
address:    0015
address:    Yerevan
address:    ARMENIA
phone:     +374 11 400 400
fax-no:     +37411400401
admin-c:    UCOM101-RIPE
tech-c:     UCOM101-RIPE
abuse-c:    UCAB101-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-UCOM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2008-01-02T14:00:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ucom Network Role
address:    Sayat-Nova 40/1, 0025 Yerevan, Armenia
phone:     +37411 444 444
fax-no:     +37411 400 401
nic-hdl:    UCOM101-RIPE
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2013-08-21T08:12:00Z
last-modified: 2020-06-08T23:15:23Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    URA10-RIPE
tech-c:     URA10-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]