| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.161.118.57 (lg) / ec2-54-161-118-57.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a1:7639::36a1:7639 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Tech-Cave AS197818

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197818
as-name:    Tech-Cave
org:      ORG-TCsz1-RIPE
import:     from AS12476 accept any
import:     from AS12968 accept any
export:     to AS12476 announce AS197818
export:     to AS12968 announce AS197818
admin-c:    UPC48-RIPE
tech-c:     UPC48-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UPC-PL-MNT
created:    2011-05-16T10:15:39Z
last-modified: 2019-03-11T08:40:50Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-UTKS1-RIPE

organisation:  ORG-TCsz1-RIPE
org-name:    IMS R & D sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Krakow, PL
abuse-c:    UPA2-RIPE
mnt-by:     UPC-PL-MNT
mnt-ref:    UPC-PL-MNT
created:    2011-04-27T10:45:26Z
last-modified: 2019-03-25T07:46:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UPC Polska
address:    UPC Polska Sp. z o.o.
address:    Al. Jana Pawla II 27
address:    00-867 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 2416900
fax-no:     +48 22 2416901
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    SK1870-RIPE
admin-c:    SS2042-RIPE
tech-c:     SB666-RIPE
tech-c:     SK1870-RIPE
tech-c:     SS2042-RIPE
tech-c:     MZ5148-RIPE
tech-c:     PJ4954-RIPE
abuse-mailbox: abuse@upc.pl
nic-hdl:    UPC48-RIPE
mnt-by:     UPC-PL-MNT
created:    2008-06-20T16:46:07Z
last-modified: 2019-04-03T13:35:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]