| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ANDRA-AS AS197813

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197813
as-name:    ANDRA-AS
org:      ORG-ASzo23-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS197813
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS197813
admin-c:    WS2350-RIPE
tech-c:     CB9761-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-05-13T11:50:53Z
last-modified: 2018-09-04T11:01:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-ASzo23-RIPE
org-name:    Andra Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Pryzmaty 6/8
address:    02-495 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48 22 533 63 00
fax-no:     +48 22 533 63 10
abuse-c:    AR24774-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-04-08T11:25:03Z
last-modified: 2022-12-01T16:16:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cezary Bielicki
address:    Andra Sp. z o.o.
address:    ul. Pryzmaty 6/8
address:    02-226 Warszawa
phone:     +48 22 533 63 00
nic-hdl:    CB9761-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-04-08T11:32:10Z
last-modified: 2011-04-08T11:32:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Witold Swiatkowski
address:    Andra Sp. z o.o.
address:    ul. Pryzmaty 6/8
address:    02-226 Warszawa
phone:     +48 22 533 63 00
nic-hdl:    WS2350-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-04-08T11:29:40Z
last-modified: 2011-04-08T11:29:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]