| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MONEXT AS197788

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197788
as-name:    MONEXT
org:      ORG-MS111-RIPE
import:     from AS3215 action pref=200;accept ANY
import:     from AS15557 action pref=200;accept ANY
import:     from AS12670 action pref=200;accept ANY
export:     to AS3215 announce AS197788
export:     to AS3215 announce AS197788
export:     to AS12670 announce AS197788
admin-c:    KL1841-RIPE
tech-c:     KL1841-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KL23613-MNT
created:    2011-05-03T14:44:03Z
last-modified: 2017-11-15T12:21:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MS111-RIPE
org-name:    MONEXT SAS
org-type:    LIR
address:    Tour Ariane - La Dfense, 5 place de la pyramide
address:    92088
address:    PARIS CEDEX
address:    FRANCE
phone:     +33442251444
fax-no:     +33442398609
abuse-c:    AR15308-RIPE
admin-c:    KL1841-RIPE
mnt-ref:    KL23613-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KL23613-MNT
created:    2011-04-18T14:46:40Z
last-modified: 2019-02-27T10:43:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     klefstad laurent
address:    260 rue Claude Nicolas Ledoux
address:    13792 Aix en Provence Cedex
phone:     +33442251515
nic-hdl:    KL1841-RIPE
mnt-by:     KL23613-MNT
created:    2011-04-20T13:51:07Z
last-modified: 2011-04-20T13:51:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]