| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AdWa-NET-AS AS197764

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197764
as-name:    AdWa-NET-AS
org:      ORG-WAI2-RIPE
import:     from AS12968 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS12968 announce AS197764
export:     to AS174 announce AS197764
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS197764
import:     from AS50606 accept ANY
export:     to AS50606 announce AS19776
import:     from AS197294 accept ANY
export:     to AS197294 announce AS19776
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS197764
admin-c:    WW1012-RIPE
tech-c:     WW1012-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AdWaNet
created:    2011-04-18T15:41:43Z
last-modified: 2020-11-16T17:49:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TSTA7-RIPE

organisation:  ORG-WAI2-RIPE
org-name:    Waldemar Sebastian Wawer
org-type:    OTHER
address:    ul. Michelsona 3
address:    88-320 Strzelno
address:    Poland
abuse-c:    AR24763-RIPE
admin-c:    WW1012-RIPE
tech-c:     WW1012-RIPE
mnt-ref:    AdWaNet
mnt-by:     AdWaNet
created:    2010-12-13T08:46:22Z
last-modified: 2014-12-18T12:56:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Waldemar Wawer
address:    ul. Michelsona 3
address:    88-320 Strzelno
address:    POLAND
phone:     +48502688999
nic-hdl:    WW1012-RIPE
mnt-by:     AdWaNet
created:    2010-12-13T08:35:05Z
last-modified: 2016-04-01T07:14:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]