| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  bashes-as AS197725

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197725
as-name:    bashes-as
org:      ORG-BL183-RIPE
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS197725
export:     to AS8359 announce AS197725
admin-c:    SK2006-RIPE
admin-c:    IA4541-RIPE
tech-c:     SK2006-RIPE
tech-c:     IA4541-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     bashes-mnt
created:    2011-08-08T09:41:51Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:41Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BL183-RIPE
org-name:    Bashkirenergo LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Ibragimova blvd. 86
address:    450006
address:    Ufa
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73472797011
phone:     +73472797094
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    bashes-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bashes-mnt
admin-c:    BA5520-RIPE
tech-c:     BA5520-RIPE
abuse-c:    BA5515-RIPE
created:    2014-07-11T14:47:47Z
last-modified: 2021-01-01T05:26:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ilona Akhmadullina
address:    Ibragimova blvd. 86
address:    Ufa, Russian Federation
address:    450006
phone:     +73472797098
nic-hdl:    IA4541-RIPE
mnt-by:     bashes-mnt
created:    2018-01-15T08:49:02Z
last-modified: 2018-01-15T08:49:02Z
source:     RIPE

person:     Svjatoslav Komarov
address:    Ibragimova blvd. 86
address:    Ufa, Russian Federation
address:    450006
phone:     +73472797098
nic-hdl:    SK2006-RIPE
mnt-by:     bashes-mnt
created:    2008-08-19T06:28:08Z
last-modified: 2015-01-22T05:43:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]