| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.60.144 (lg) / ec2-3-235-60-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:3c90::3eb:3c90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALTERIS-AS AS197702

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197702
as-name:    ALTERIS-AS
org:      ORG-ASzo18-RIPE
import:     from AS31242 accept ANY
export:     to AS31242 announce AS197702
import:     from AS196979 accept ANY
export:     to AS196979 announce AS197702
admin-c:    KD286-RIPE
tech-c:     AG1059-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2011-03-31T14:00:15Z
last-modified: 2018-09-04T11:00:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE

organisation:  ORG-ASzo18-RIPE
org-name:    ALTERIS Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. PCK 6/3
address:    40-057 Katowice
address:    Poland
abuse-c:    AR27420-RIPE
mnt-ref:    TKPSA-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2010-08-05T08:52:55Z
last-modified: 2014-11-17T22:30:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Gruszczynski
address:    Alteris sp. z o.o.
address:    ul. PCK 6 m. 3
address:    40-057 Katowice
address:    POLAND
phone:     +48 32 6093247
nic-hdl:    AG1059-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2009-07-02T12:46:35Z
last-modified: 2009-07-02T12:46:35Z
source:     RIPE

person:     Krzysztof Dendra
address:    Com-promis Z.U.K Krzysztof Lisiak
address:    ul. Francuska 31/2
address:    40-027 Katowice
address:    POLAND
phone:     +48 693 404 586
nic-hdl:    KD286-RIPE
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2010-03-08T20:46:18Z
last-modified: 2010-03-08T20:46:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]