| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERPLUS-AS AS197672

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197672
as-name:    INTERPLUS-AS
org:      ORG-INTP1-RIPE
import:     from AS49631 accept ANY
import:     from AS48850 accept AS-KIKE
export:     to AS49631 announce AS197672
export:     to AS48850 announce AS197672
admin-c:    RW1469-RIPE
tech-c:     RW1469-RIPE
tech-c:     LO750-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTERPLUS-MNT
created:    2011-03-22T08:57:44Z
last-modified: 2020-01-03T11:03:01Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-INTP1-RIPE
org-name:    P.P.U.H. INTERPLUS M.Mrozek, R.Wozniak Sp. J.
org-type:    OTHER
address:    ul. Pawia 2
address:    41-200 Sosnowiec
address:    Poland
phone:     +48 322925464
abuse-c:    AR22640-RIPE
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-ref:    INTERPLUS-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     INTERPLUS-MNT
created:    2011-03-09T09:56:13Z
last-modified: 2014-11-14T13:23:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Olesiejuk
address:    ul. Pilsudskiego 71
address:    42-500 Bedzin
address:    Poland
phone:     +48 530 846 446
nic-hdl:    LO750-RIPE
mnt-by:     ITSERVICE4U-MNT
created:    2008-05-30T10:54:43Z
last-modified: 2018-04-06T11:40:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Wozniak
address:    P.P.H.U. "INTERPLUS" S.C.
address:    ul. Pawia 2
address:    41-200 Sosnowiec
address:    POLAND
phone:     +48 32 292 54 64
nic-hdl:    RW1469-RIPE
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2007-10-15T14:03:58Z
last-modified: 2007-10-15T14:03:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]