| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CL8ASN1 AS197648

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197648
as-name:    CL8ASN1
org:      ORG-PDCL2-RIPE
import:     from AS5504 accept ANY
import:     from AS8544 accept ANY
import:     from AS15805 accept ANY
import:     from AS35432 accept ANY
export:     to AS5504 announce AS197648
export:     to AS8544 announce AS197648
export:     to AS15805 announce AS197648
export:     to AS35432 announce AS197648
admin-c:    PA9087-RIPE
admin-c:    IP4020-RIPE
tech-c:     PA9087-RIPE
tech-c:     IP4020-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CL8
mnt-by:     CL8_CLOUD
created:    2015-08-10T09:03:48Z
last-modified: 2023-10-13T06:07:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PDCL2-RIPE
org-name:    CLOUDLAYER8 LIMITED
country:    CY
org-type:    LIR
address:    17, Gr. Xenopoulou Street
address:    3106
address:    Limassol
address:    CYPRUS
phone:     +35725022900
admin-c:    PA9087-RIPE
admin-c:    MS41090-RIPE
admin-c:    IP4020-RIPE
abuse-c:    AC28875-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CL8
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CL8
created:    2015-06-25T07:18:15Z
last-modified: 2021-05-05T07:35:12Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +35725022901

person:     Ionas Pouroutis
address:    17, Gr. Xenopoulou Street
phone:     +35725022900
nic-hdl:    IP4020-RIPE
mnt-by:     CL8
created:    2019-06-13T13:07:52Z
last-modified: 2019-06-13T13:07:52Z
source:     RIPE

person:     Panikos Agathocleous
address:    17, Gr. Xenopoulou Street
address:    3106
address:    Limassol
address:    CYPRUS
phone:     +35725022900
nic-hdl:    PA9087-RIPE
mnt-by:     CL8
mnt-by:     CL8_CLOUD
created:    2017-05-26T09:12:19Z
last-modified: 2017-12-13T09:04:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]