| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SUDAKA-NET-UA AS197628

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197628
as-name:    SUDAKA-NET-UA
org:      ORG-SL987-RIPE
import:     from AS6789 accept ANY
import:     from AS39751 accept ANY
export:     to AS6789 announce AS197628
export:     to AS39751 announce AS197628
admin-c:    AAH121-RIPE
tech-c:     VYT3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SUDAKNET-MNT
created:    2011-03-04T12:42:59Z
last-modified: 2020-11-16T17:49:05Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CJ2-RIPE

organisation:  ORG-SL987-RIPE
org-name:    Sudak-Net LLC
org-type:    OTHER
address:    34 Oktyabrskaya street, pl. 3, 298000, Sudak, Russian federation
phone:     +7978 8948298
abuse-c:    AR60813-RIPE
mnt-ref:    SUDAKNET-MNT
mnt-by:     SUDAKNET-MNT
created:    2020-08-07T08:14:06Z
last-modified: 2020-08-07T08:14:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksandr A Handetskiy
address:    34 Oktyabrskaya street, pl. 3, 298000, Sudak, Russian federation
phone:     +7978 8948298
nic-hdl:    AAH121-RIPE
mnt-by:     SUDAKNET-MNT
created:    2020-08-07T07:39:07Z
last-modified: 2020-08-07T07:42:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vyacheslav Y Tihonov
address:    34 Oktyabrskaya street, pl. 3, 298000, Sudak, Russian federation
phone:     +7978 7274463
nic-hdl:    VYT3-RIPE
mnt-by:     SUDAKNET-MNT
created:    2020-08-07T07:47:53Z
last-modified: 2020-08-07T07:47:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]