| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-CONNECTICORE AS197580

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197580
as-name:    AS-CONNECTICORE
descr:     Athens - Greece
org:      ORG-RHS4-RIPE
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | GENERAL BGP POLICY |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    - Private / reserved network and private AS space is
remarks:    always filtered.
remarks:
remarks:    - Prefixes longer than /24 and /48 in IPv4 and IPv6
remarks:    respectively are filtered.
remarks:
remarks:    - BGP RPKI invalid prefixes are dropped.
remarks:
remarks:    - Prefixes not matching import policy are rejected.
remarks:    Customers / peers must always have a valid route object.
remarks:
remarks:    - Prefix limit is placed upon the number of prefixes
remarks:    received including a percentage amount for
remarks:    future growth.
remarks:
remarks:    - Until there's a standard wide communities format
remarks:    that's widely implemented, please use the
remarks:    route-target extended community to signal us.
remarks:
remarks:    - We honor well known communities
remarks:    no-export & no-advertise
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | PREFIX MARKING COMMUNITIES |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    === UPSTREAMS / UPSTREAM PoPS ===
remarks:
remarks:    197580:10000 - Upstream routes received at Koropi
remarks:    197580:10001 - Upstream routes received at Metamorfosi
remarks:    197580:10002 - Upstream routes received at Kalohori
remarks:    197580:10100 - All transit Routes
remarks:    197580:10103 - TISparkle Greece - AS198477
remarks:    197580:10105 - PCCW Global - AS3491
remarks:
remarks:    === PEERS ===
remarks:
remarks:    197580:10200 - All peer routes
remarks:    197580:10201 - GR-IX routes
remarks:    197580:10202 - NETIX routes
remarks:
remarks:    === CUSTOMERS ===
remarks:
remarks:    197580:10300 - All customer Routes
remarks:    197580:10303 - Customer routes received at Koropi
remarks:    197580:10304 - Customer routes received at Metamorfosi
remarks:    197580:10305 - Customer routes received at Kalohori
remarks:
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | TRAFFIC ENGINEERING COMMUNITIES |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    === PREPENDING ===
remarks:    197580:20000 - Prepend once to all transits
remarks:    197580:20001 - Prepend twice to all transits
remarks:    197580:20002 - Prepend thrice to all transits
remarks:    197580:20030 - Prepend once to TISparkle Greece
remarks:    197580:20031 - Prepend twice to TISparkle Greece
remarks:    197580:20032 - Prepend thrice to TISparkle Greece
remarks:    197580:20050 - Prepend once to PCCW Global
remarks:    197580:20051 - Prepend twice to PCCW Global
remarks:    197580:20052 - Prepend thrice to PCCW Global
remarks:    197580:21000 - Prepend once to all peers
remarks:    197580:21001 - Prepend twice to all peers
remarks:    197580:21002 - Prepend thrice to all peers
remarks:    197580:21010 - Prepend once to GR-IX peers
remarks:    197580:21011 - Prepend twice to GR-IX peers
remarks:    197580:21012 - Prepend thrice to GR-IX peers
remarks:    197580:21020 - Prepend once to NETIX peers
remarks:    197580:21021 - Prepend twice to NETIX peers
remarks:    197580:21022 - Prepend thrice to NETIX peers
remarks:
remarks:    === LOCAL PREFERENCE ===
remarks:    197580:22000 - Set to 90 - backup route
remarks:    197580:22001 - Set to 140 - lower than peer default
remarks:    197580:22002 - Set to 190 - lower than customer default
remarks:
remarks:    === FILTERING ===
remarks:    197580:30000 - Do not announce to any transit
remarks:    197580:30003 - Do not announce to TISparkle Greece
remarks:    197580:30005 - Do not announce to PCCW Global
remarks:    197580:31000 - Do not announce to peers
remarks:    197580:31001 - Do not announce to GR-IX peers
remarks:    197580:31002 - Do not announce to NETIX peers
remarks:    197580:32000 - Do not announce outside Greece
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | BLACKHOLING |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    === BLACKHOLING ===
remarks:    197580:666 - Blackhole prefix ( Only for /32 prefixes! )
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | UPSTREAM PEERINGS |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    === TISPARKLE GREECE ===
import:     from AS198477 action pref=100; accept ANY
export:     to AS198477 announce AS-ROLAWARE-v4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198477 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198477 announce AS-ROLAWARE-v6
remarks:
remarks:    === PCCW GLOBAL ===
import:     from AS3491 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3491 announce AS-ROLAWARE-v4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3491 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3491 announce AS-ROLAWARE-v6
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | PEERS |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    === GRNET ===
import:     from AS5408 action pref=150; accept AS5408:AS-TO-AIX
export:     to AS5408 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5408 action pref=150; accept AS5408:AS-TO-AIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5408 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === DATAWAYS ===
import:     from AS15544 action pref=150; accept AS15544:AS-TO-AIX
export:     to AS15544 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15544 action pref=150; accept AS15544:AS-TO-AIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15544 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === MODULUS ===
import:     from AS201494 action pref=150; accept AS201494:AS-TO-AIX
export:     to AS201494 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201494 action pref=150; accept AS201494:AS-TO-AIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201494 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === MICROSOFT ===
import:     from AS8075 action pref=150; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 action pref=150; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === OTE ===
import:     from AS6799 action pref=150; accept AS6799:AS-TO-AIX
export:     to AS6799 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6799 action pref=150; accept AS6799:AS-TO-AIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6799 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === LAMDA HELIX ===
import:     from AS56910 action pref=150; accept AS56910:AS-TO-GRIX
export:     to AS56910 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56910 action pref=150; accept AS56910:AS-TO-GRIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56910 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === GRIX RS ===
import:     from AS50745 action pref=150; accept AS-CCSA-GRIX_RS-V4
export:     to AS50745 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50745 action pref=150; accept AS-CCSA-GRIX_RS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50745 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === K-ROOT ===
import:     from AS25152 action pref=150; accept RS-KROOT-GRNET
export:     to AS25152 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25152 action pref=150; accept RS-KROOT-GRNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25152 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === WIND ===
import:     from AS25472 action pref=150; accept AS25472:AS-TO-AIX
export:     to AS25472 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25472 action pref=150; accept AS25472:AS-TO-AIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25472 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === INALAN ===
import:     from AS200736 action pref=150; accept AS-INALAN
export:     to AS200736 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === SKROUTZ ===
import:     from AS202042 action pref=150; accept AS202042:AS-TO-AIX
export:     to AS202042 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202042 action pref=150; accept AS202042:AS-TO-AIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202042 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === CYTA CYPRUS ===
import:     from AS6866 action pref=150; accept AS-CYTANET
export:     to AS6866 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6866 action pref=150; accept AS-CYTANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6866 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === VERISIGN ===
import:     from AS26415 action pref=150; accept AS-GTLD
export:     to AS26415 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS26415 action pref=150; accept AS-GTLD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS26415 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === EDGOO ===
import:     from AS47787 action pref=150; accept AS-HASHPOWER
export:     to AS47787 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47787 action pref=150; accept AS-HASHPOWER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47787 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === HURRICANE ELECTRIC ===
import:     from AS6939 action pref=150; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=150; accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === RIOT GAMES ===
import:     from AS6507 action pref=150; accept AS-RIOT
export:     to AS6507 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === NETIX RS===
import:     from AS57463 action pref=145; accept AS-CCSA-NETIX-V4
export:     to AS57463 announce AS-ROLAWARE-v4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57463 action pref=145; accept AS-CCSA-NETIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57463 announce AS-ROLAWARE-v6
remarks:
remarks:    === PCH-AS42===
import:     from AS42 action pref=145; accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-ROLAWARE-v4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=145; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-ROLAWARE-v6
remarks:
remarks:    === PCH-AS3856===
import:     from AS3856 action pref=145; accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-ROLAWARE-v4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 action pref=145; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-ROLAWARE-v6
remarks:
remarks:    === OATH-AS10310===
import:     from AS10310 action pref=145; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-ROLAWARE-v4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 action pref=145; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-ROLAWARE-v6
remarks:
remarks:    === REAL TV ===
import:     from AS207327 action pref=150; accept AS207327
export:     to AS207327 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === FTN ===
import:     from AS208785 action pref=150; accept AS-FTN_TEL
export:     to AS208785 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === FUSIONED ===
import:     from AS51392 action pref=150; accept AS-FUSIONED
export:     to AS51392 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51392 action pref=150; accept AS-FUSIONED
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51392 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    === SUBSPACE ===
import:     from AS32261 action pref=150; accept AS-SUBSPACE
export:     to AS32261 announce AS197580:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32261 action pref=150; accept AS-SUBSPACE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32261 announce AS197580:AS-TO-AIX
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | CUSTOMER PEERINGS |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    === LANCOM ===
import:     from AS199081 action pref=200; accept AS-LANCOM-GR
export:     to AS199081 announce ANY
remarks:
remarks:
admin-c:    RAR54-RIPE
tech-c:     RR6958-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RR10403-MNT
created:    2011-02-15T10:41:46Z
last-modified: 2022-04-11T16:13:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RHS4-RIPE
org-name:    CONNECTICORE TELECOMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY S.A
country:    GR
org-type:    LIR
address:    52 Egialias Avenue
address:    15125
address:    Marousi
address:    GREECE
phone:     +302110007080
fax-no:     +302110007099
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RR10403-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RR10403-MNT
abuse-c:    RR6958-RIPE
created:    2010-08-09T08:45:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:56Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    GK6539-RIPE
admin-c:    SK9725-RIPE
admin-c:    RR6958-RIPE

role:      CONNECTICORE ADMIN ROLE
abuse-mailbox: abuse@connecticore.com
address:    Connecticore S.A.
address:    Kifisias 78
address:    GR15125
address:    Marousi
address:    Greece
admin-c:    GK6539-RIPE
tech-c:     RR6958-RIPE
nic-hdl:    RAR54-RIPE
mnt-by:     RR10403-MNT
created:    2014-04-02T11:52:41Z
last-modified: 2019-08-05T09:56:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CONNECTICORE ROLE
abuse-mailbox: abuse@connecticore.com
address:    Connecticore S.A.
address:    Kifisias 78
address:    GR15125
address:    Marousi
address:    Greece
admin-c:    RAR54-RIPE
tech-c:     SK9725-RIPE
nic-hdl:    RR6958-RIPE
mnt-by:     RR10403-MNT
created:    2011-02-08T00:29:41Z
last-modified: 2017-10-10T10:07:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]