| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASNCITYNET AS197572

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197572
as-name:    ASNCITYNET
org:      ORG-CMSP1-RIPE
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5617 announce AS197572
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS197572
admin-c:    PM12595-RIPE
tech-c:     PM12595-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-02-11T14:32:47Z
last-modified: 2018-09-04T10:58:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-CMSP1-RIPE
org-name:    CITYNET MARCIN SOBALA - PIOTR MISIUDA
org-type:    OTHER
address:    ul. Ks. Jerzego Popieluszki 22/7
address:    35-328 Rzeszow
address:    Polska
phone:     +48 692 461 210
phone:     +48 606 630 644
abuse-c:    AR18222-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     CTN-MNT
created:    2011-01-31T09:41:06Z
last-modified: 2017-10-30T14:40:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Misiuda
address:    CITYNET MARCIN SOBALA - PIOTR MISIUDA
address:    ul. Ks. Jerzego Popieluszki 22/7
address:    35-328 Rzeszow
address:    Polska
phone:     +48 692 461 210
nic-hdl:    PM12595-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     CTN-MNT
created:    2011-01-31T09:44:36Z
last-modified: 2017-10-30T22:12:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]