| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SNdR-AS AS197500

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197500
as-name:    SNdR-AS
org:      ORG-SSND4-RIPE
remarks:    --- Transits ---
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS197500
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS197500
remarks:    --- Peerings ---
admin-c:    CD9465-RIPE
admin-c:    JJ5347-RIPE
tech-c:     JJ5347-RIPE
tech-c:     CD9465-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RADIO-FRANCE-MNT
created:    2011-03-29T08:39:17Z
last-modified: 2024-01-12T11:45:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSND4-RIPE
org-name:    SA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
country:    FR
org-type:    LIR
address:    116 avenue du Prsident Kennedy
address:    75220
address:    Paris cedex 16
address:    FRANCE
phone:     +33 156402222
admin-c:    NT4541-RIPE
admin-c:    CD9465-RIPE
tech-c:     NT4541-RIPE
tech-c:     CD9465-RIPE
abuse-c:    AR67870-RIPE
mnt-ref:    RADIO-FRANCE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RADIO-FRANCE-MNT
created:    2022-03-11T10:51:32Z
last-modified: 2022-03-15T09:32:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian d'Autume
address:    116 avenue du President Kennedy - 75016 Paris
phone:     +33156402222
nic-hdl:    CD9465-RIPE
mnt-by:     RADIO-FRANCE-MNT
created:    2021-03-12T09:02:31Z
last-modified: 2021-03-12T09:02:31Z
source:     RIPE

person:     Johan JACQUEMET
address:    116 avenue du President Kennedy
phone:     +33156402222
nic-hdl:    JJ5347-RIPE
mnt-by:     RADIO-FRANCE-MNT
created:    2017-10-11T09:11:07Z
last-modified: 2017-10-11T09:11:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]