| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RA-GOV AS197497

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197497
as-name:    RA-GOV
org:      ORG-RA260-RIPE
import:     from AS42109 accept any
import:     from AS41965 accept any
import:     from AS30721 accept any
import:     from AS44395 accept any
import:     from AS43733 accept any
import:     from AS33852 accept any
import:     from AS49800 accept any
export:     to AS42109 announce AS197497
export:     to AS41965 announce AS197497
export:     to AS30721 announce AS197497
export:     to AS44395 announce AS197497
export:     to AS43733 announce AS197497
export:     to AS33852 announce AS197497
export:     to AS49800 announce AS197497
admin-c:    AA34264-RIPE
tech-c:     AA34264-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-K-Telecom
mnt-by:     amadc-mnt
mnt-by:     gov-am
created:    2010-12-29T16:27:46Z
last-modified: 2019-04-29T08:18:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KC7-RIPE

organisation:  ORG-RA260-RIPE
org-name:    "Republic of Armenia Government staff" Public administration Institution.
descr:     Government of the Republic of Armenia
org-type:    OTHER
address:    Republic Square, Government House 1, 0010 Yerevan, Republic of Armenia
abuse-c:    gov-am
mnt-ref:    gov-am
admin-c:    AA34264-RIPE
tech-c:     AA34264-RIPE
mnt-by:     MNT-K-Telecom
mnt-by:     gov-am
created:    2010-12-06T18:37:05Z
last-modified: 2019-04-29T08:46:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Armenak Ayvazyan
address:    Republic square, Government House 1, 0010 Yerevan, Republic of Armenia
phone:     +37410515904
nic-hdl:    AA34264-RIPE
mnt-by:     MNT-K-Telecom
mnt-by:     gov-am
created:    2018-12-26T04:38:20Z
last-modified: 2019-04-29T08:04:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]