| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VUTBR-AS AS197451

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197451
as-name:    VUTBR-AS
org:      ORG-BUOT1-RIPE
import:     from AS2852 accept ANY
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS2819 accept ANY
import:     from AS60143 accept AS-BR-IX-RS
import:     from AS15935 accept ANY
export:     to AS2852 announce AS-VUTBR
export:     to AS6830 announce AS-VUTBR
export:     to AS2819 announce AS-VUTBR
export:     to AS60143 announce AS-VUTBR
export:     to AS15935 announce AS-VUTBR
mp-import:   afi ipv6 from AS2852 accept ANY
mp-import:   afi ipv4 from AS2852 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS2852 announce AS197451
mp-export:   afi ipv4 to AS2852 announce AS197451
admin-c:    CA6319-RIPE
tech-c:     CA6319-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VUTBR-MNT
created:    2010-12-08T11:00:29Z
last-modified: 2018-09-04T10:56:36Z
source:     RIPE
remarks:    ====================================================
remarks:    Imported from:
remarks:    rt:197451:100 - Exchange points + direct peering
remarks:    rt:197451:101 - NIX.CZ
remarks:    rt:197451:103 - SIX.SK
remarks:    rt:197451:104 - NIX.SK
remarks:    rt:197451:105 - BR-IX
remarks:    rt:197451:106 - Peering.cz
remarks:    rt:197451:199 - direct peering
remarks:
remarks:    rt:197451:200 - Transit upstreams
remarks:    rt:197451:201 - Liberty Global
remarks:    rt:197451:202 - T-Mobile
remarks:    rt:197451:203 - CESNET
remarks:
remarks:    rt:197451:300 - Customers
remarks:    rt:197451:301 - Internal networks
remarks:
remarks:    Export to:
remarks:    rt:197451:100x - exchange points + direct peering
remarks:    rt:197451:1000 - shorten path to IXP
remarks:    rt:197451:200x - transit upstreams
remarks:
remarks:    where x is the number of prepends of AS197451
remarks:    (1-3; 9 - not anounce)
remarks:    =====================================================

organisation:  ORG-BUOT1-RIPE
org-name:    Brno University of Technology
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Antoninska 548/1
address:    60190
address:    Brno
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420541145453
abuse-c:    AR21405-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VUTBR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VUTBR-MNT
created:    2014-06-27T15:02:34Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Brno University of Technology - Backbone Admins
address:    Brno University of Technology
address:    Antoninska 1
address:    601 90 Brno
address:    The Czech Republic
phone:     +420 541145453
phone:     +420 723047787
nic-hdl:    CA6319-RIPE
mnt-by:     VUT-BATCH-MNT
mnt-by:     VUTBR-MNT
created:    2015-01-30T08:31:35Z
last-modified: 2016-11-04T14:01:52Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@vutbr.cz
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]