| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASCOMFEEL AS197444

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197444
as-name:    ASCOMFEEL
org:      ORG-DRAZ1-RIPE
import:     from AS42477 action pref=120; accept ANY
import:     from AS196943 action pref=120; accept ANY
import:     from AS57728 action pref=120; accept ANY
import:     from AS43708 action pref=120; accept ANY
export:     to AS42477 announce AS197444
export:     to AS196943 announce AS197444
export:     to AS57728 announce AS197444
export:     to AS43708 announce AS197444
admin-c:    VD1377-RIPE
tech-c:     VD1377-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMFEEL-MNT
created:    2010-12-06T08:34:47Z
last-modified: 2022-06-21T12:16:55Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-DRAZ1-RIPE
org-name:    Vlastimil Drazsky
org-type:    OTHER
address:    Na Salabce 1377, Mnichovo Hradiste, Czech Republic
abuse-c:    AR21528-RIPE
mnt-ref:    COMFEEL-MNT
mnt-by:     COMFEEL-MNT
created:    2010-11-29T11:33:03Z
last-modified: 2014-07-22T13:32:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vlastimil Drazsky
org:      ORG-COMF4-RIPE
address:    Klaster 315
address:    294 15 Klaster Hradiste nad Jizerou
address:    Czech Republic
phone:     +420 776 883 744
nic-hdl:    VD1377-RIPE
mnt-by:     COMFEEL-MNT
created:    2008-04-08T11:15:20Z
last-modified: 2017-10-30T22:00:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]