| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.60.226 (lg) / ec2-18-205-60-226.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:3ce2::12cd:3ce2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Plast-Com-AS AS197437

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197437
as-name:    Plast-Com-AS
org:      ORG-PS335-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS197437
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS197437
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE
admin-c:    MS22847-RIPE
tech-c:     JL4671-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2010-12-01T10:57:06Z
last-modified: 2018-10-19T08:54:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS335-RIPE
org-name:    Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha
descr:     Plast-Com s.c. Marcin Skucha, Monika Skucha
org-type:    OTHER
address:    C.K. Norwida 47, Reda 84-240
abuse-c:    ACRO19505-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     PL-DIALOG-MNT
mnt-by:     AS12741-MNT
mnt-by:     AS12968-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2018-10-11T13:19:13Z
last-modified: 2018-10-11T13:19:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jacek Libon
address:    Plast-Com
address:    ul. Norwida 47
address:    84-240
address:    Reda
phone:     +48 58 6783447
nic-hdl:    JL4671-RIPE
created:    2010-10-18T11:02:38Z
last-modified: 2016-04-06T17:37:04Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Skucha
address:    Plast-Com
address:    ul. Norwida 47
address:    84-240
address:    Reda
address:    Poland
phone:     +48 58 6783447
nic-hdl:    MS22847-RIPE
created:    2010-10-18T11:21:28Z
last-modified: 2016-04-06T17:37:03Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]