| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Part0Cloud-NET AS197433

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197433
as-name:    Part0Cloud-NET
org:      ORG-WY19-RIPE
sponsoring-org: ORG-ZNL7-RIPE
import:     from AS34927 accept ANY
export:     to AS34927 announce AS197433
import:     from AS59538 accept ANY
export:     to AS59538 announce AS197433
admin-c:    MN13771-RIPE
tech-c:     WY150-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MjjCloud-MNT
mnt-by:     ZHNET-CUSTOMER-MNT
created:    2023-08-01T12:15:58Z
last-modified: 2023-12-24T14:29:20Z
source:     RIPE
descr:     Part0 Network

organisation:  ORG-WY19-RIPE
org-name:    XuanMing Liu
country:    CN
org-type:    OTHER
address:    No. 5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, China Peking University 100871
abuse-c:    MN13771-RIPE
mnt-ref:    MjjCloud-MNT
mnt-ref:    ZHNET-CUSTOMER-MNT
mnt-by:     MjjCloud-MNT
created:    2023-07-29T22:23:30Z
last-modified: 2023-12-24T14:32:03Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    CLOUDIE-MNT

role:      Part0Cloud NOC
address:    No. 5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, China Peking University 100871
abuse-mailbox: abuse@xxvv.eu.org
phone:     +1 503 974 4636
nic-hdl:    MN13771-RIPE
mnt-by:     MjjCloud-MNT
created:    2023-07-29T22:21:25Z
last-modified: 2023-12-24T14:30:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     XuanMing Liu
address:    No. 5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, China Peking University 100871
phone:     +1.5039744636
nic-hdl:    WY150-RIPE
mnt-by:     MjjCloud-MNT
created:    2023-07-29T22:19:05Z
last-modified: 2023-08-21T07:21:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]