| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Bitcanal-AS AS197426

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197426
as-name:    Bitcanal-AS
org:      ORG-JCdA1-RIPE
import:     from AS29003 action pref=50; accept ANY
remarks:    !---------------!
remarks:    !!GIGAPIX
import:     from AS1930 action pref=100; accept AS-RCCN
import:     from AS13156 action pref=100; accept AS13156
import:     from AS12353 action pref=100; accept AS-VODAFONE-PT
import:     from as15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
import:     from AS12305 action pref=100; accept AS12305
import:     from AS26415 action pref=100; accept AS26415
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS6939
import:     from AS13826 action pref=100; accept AS13826
import:     from AS8220 action pref=100; accept AS-COLT
import:     from AS2914 action pref=50; accept ANY
export:     to AS29003 announce AS-BITCANAL
export:     to AS2914 announce AS-BITCANAL
export:     to AS1930 announce AS-BITCANAL
export:     to AS13156 announce AS-BITCANAL
export:     to AS12353 announce AS-BITCANAL
export:     to AS15169 announce AS-BITCANAL
export:     to AS12305 announce AS-BITCANAL
export:     to AS26415 announce AS-BITCANAL
export:     to AS6939 announce AS-BITCANAL
export:     to AS13826 announce AS-BITCANAL
export:     to AS8220 announce AS-BITCANAL
remarks:    as2914 IPv6 (PEER) - NTT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-BITCANAL
remarks:    AS8426 (PEER) - Claranet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8426 193.136.250.50 at 193.136.250.130 accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8426 193.136.250.50 at 193.136.250.130 announce AS-BITCANAL
remarks:    AS9186 (PEER) - ONI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9186 193.136.250.170 at 193.136.250.130 accept AS-ONI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9186 193.136.250.170 at 193.136.250.130 announce AS-BITCANAL
default:    to AS29003 action pref=100; networks ANY
remarks:    !---------------------------------------!
remarks:    !!PRIVATE PEERING MADRID
remarks:    INNOV4WEB
import:     from AS204094 action pref=100; accept ANY
export:     to AS204094 announce AS-BITCANAL
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-BITCANAL
remarks:    !--------------------!
remarks:    !!DOWNSTREAMS
import:     from AS17440 action pref=100; accept ANY
export:     to AS17440 announce AS-BITCANAL
import:     from AS3266 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3266 announce AS-BITCANAL
import:     from AS200775 action pref=100; accept ANY
export:     to AS200775 announce AS-BITCANAL
remarks:    !--------------------!
remarks:    !!AMS-IX PEERS
remarks:    AMAZON
remarks:    view LINX
remarks:    EMIX
remarks:    view LINX
remarks:    AKAMAI
remarks:    view LINX
remarks:    HURRICANE
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-BITCANAL
remarks:    MAINSOFT
import:     from AS51185 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51185 announce AS-BITCANAL
remarks:    OPENCARRIER
import:     from AS41692 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41692 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-BITCANAL
remarks:    ANEXIA
import:     from AS42473 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42473 announce AS-BITCANAL
remarks:    LIQUID TELECOM
import:     from AS30844 action pref=100; accept ANY
export:     to AS30844 announce AS-BITCANAL
remarks:    MANDA
import:     from AS8365 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8365 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-BITCANAL
remarks:    STRATO AG
import:     from AS6724 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6724 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 announce AS-BITCANAL
remarks:    MEO - CPRM
remarks:    view LINX
remarks:    APPLE
remarks:    view DECIX
remarks:    PRODWARE
remarks:    view DECIX
remarks:    !-----------------!
remarks:    !!LINX PEERS
remarks:    PRODWARE
remarks:    view DECIX
remarks:    CLARANET
import:     from AS8426 action pref=100; accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 action pref=100; accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 announce AS-BITCANAL
remarks:    MEO - CPRM
import:     from AS8657 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8657 announce AS-BITCANAL
remarks:    ELISA
remarks:    view DECIX
remarks:    EMIX
import:     from AS8966 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8966 announce AS-BITCANAL
remarks:    AKAMAI
import:     from AS20940 action pref=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-BITCANAL
remarks:    LINX
import:     from AS5459 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5459 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 announce AS-BITCANAL
remarks:    AMAZON
import:     from AS16509 action pref=100; accept ANY
export:     to AS16509 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-BITCANAL
remarks:    SKY
import:     from AS5607 action pref=100; accept AS-BSKYB-BROADBAND
export:     to AS5607 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5607 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5607 announce AS-BITCANAL
remarks:    PCH
import:     from AS42 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3856 action pref=100; accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-BITCANAL
export:     to AS3856 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 action pref=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-BITCANAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-BITCANAL
remarks:    CCS-LEEDS
import:     from AS34555 action pref=100; accept AS-CCSLEEDS
export:     to AS34555 announce AS-BITCANAL
remarks:    FUSION MEDIA
import:     from AS31270 action pref=100; accept AS-FMN
export:     to AS31270 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31270 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31270 announce AS-BITCANAL
remarks:    ANGOLA CABLES
import:     from AS37468 action pref=100; accept ANY
export:     to AS37468 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37468 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37468 announce AS-BITCANAL
remarks:    !-------------------!
remarks:    !!DECIX PEERS
remarks:    ELISA
import:     from AS6667 action pref=100; accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP
export:     to AS6667 announce AS-BITCANAL
remarks:    PRODWARE
import:     from AS57928 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57928 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57928 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57928 announce AS-BITCANAL
remarks:    APPLE
import:     from AS714 action pref=100; accept ANY
export:     to AS714 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-BITCANAL
remarks:    DECIX MGMT
import:     from AS51531 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51531 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51531 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51531 announce AS-BITCANAL
remarks:    LINKEDIN
import:     from AS14413 action pref=100; accept ANY
export:     to AS14413 announce AS-BITCANAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14413 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14413 announce AS-BITCANAL
remarks:    !-----------------------------!
remarks:    !!IXP ROUTE SERVERS
remarks:    GIGAPIX
import-via:   AS1930 from AS-ANY action pref=100; accept ANY
export-via:   AS1930 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
import-via:   afi ipv6.unicast AS1930 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS1930 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
remarks:    AMS-IX
import-via:   AS6777 from AS-ANY action pref=100; accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
import-via:   afi ipv6.unicast AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS6777 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
remarks:    LINX
import-via:   AS8714 from AS-ANY action pref=100; accept ANY
export-via:   AS8714 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
import-via:   afi ipv6.unicast AS8714 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS8714 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
remarks:    DECIX
import-via:   AS6695 from AS-ANY action pref=100; accept ANY
export-via:   AS6695 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
import-via:   afi ipv6.unicast AS6695 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS6695 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
remarks:    PTT METRO
import:     from AS26615 action pref=100; accept ANY
export:     to AS26615 announce AS-BITCANAL
import-via:   AS26162 from AS-ANY action pref=100; accept ANY
export-via:   AS26162 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
import-via:   afi ipv6.unicast AS26162 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS26162 to AS-ANY announce AS-BITCANAL
remarks:    !!END
admin-c:    JS9081-RIPE
tech-c:     MG12824-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JS65083-MNT
created:    2010-11-24T16:46:44Z
last-modified: 2018-04-13T09:02:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JCdA1-RIPE
org-name:    Joao Carlos de Almeida Silveira trading as Bitcanal
org-type:    LIR
address:    Praceta da Geminacao, 19 - 1 Dir. Tr.
address:    4430-105
address:    Vila Nova de Gaia
address:    PORTUGAL
phone:     +351912386351
fax-no:     +351224922637
abuse-c:    BAC13-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    JS65083-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JS65083-MNT
created:    2010-11-10T10:22:49Z
last-modified: 2019-06-06T11:06:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joao Silveira
address:    Rua 28 de Janeiro, 350
address:    4400-335 V. N. Gaia - Portugal
phone:     +351227136422
nic-hdl:    JS9081-RIPE
mnt-by:     JS65083-MNT
created:    2010-11-11T16:18:13Z
last-modified: 2018-07-25T17:42:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Manuel Gomes
address:    Praceta da Geminacao, 19 - 1 Dir. Tras. 4430-105 V. N. Gaia
mnt-by:     JS65083-MNT
phone:     +351916478782
nic-hdl:    MG12824-RIPE
mnt-by:     JS65083-MNT
created:    2010-11-11T16:38:55Z
last-modified: 2010-11-19T10:09:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]