| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JOTEL-AS AS197423

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197423
as-name:    JOTEL-AS
org:      ORG-Jd4-RIPE
import:     from AS8400 accept ANY
import:     from AS51859 accept ANY
export:     to AS8400 announce AS197423
export:     to AS51859 announce AS197423
admin-c:    LR1293-RIPE
admin-c:    DI653-RIPE
admin-c:    MJ3081-RIPE
tech-c:     LR1293-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-JOTEL
created:    2011-09-14T06:49:10Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Jd4-RIPE
org-name:    Jotel d.o.o.
country:    RS
org-type:    LIR
address:    Bulevar Nemanjica 67 TCP Zona I lok.45
address:    18000
address:    Nis
address:    SERBIA
phone:     +381648264706
fax-no:     +38118537356
admin-c:    DI653-RIPE
admin-c:    LR1293-RIPE
admin-c:    MJ3081-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-JOTEL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-JOTEL
abuse-c:    AJ3123-RIPE
created:    2008-03-13T09:24:25Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dragan Ilic
org:      ORG-Jd4-RIPE
address:    Bulevar Nemanjica 67 TC Zona 1/lokal 45
phone:     +381184150415
phone:     +38118538583
mnt-by:     MNT-JOTEL
nic-hdl:    DI653-RIPE
created:    2009-01-12T13:12:58Z
last-modified: 2019-05-21T06:38:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ljubisa Radivojevic
address:    IT4biz d.o.o.
address:    Studentski trg 4
address:    11000 Beograd
address:    Srbija
mnt-by:     IT4BIZ-MNT
phone:     +381 11 2183 208
fax-no:     +381 11 2183 225
nic-hdl:    LR1293-RIPE
created:    2005-03-09T12:31:41Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marjan Jakovljevic
org:      ORG-Jd4-RIPE
address:    Bulevar Nemanjica 67 TC Zona 1/lokal 45
mnt-by:     MNT-JOTEL
phone:     +381184150415
phone:     +381184155151
phone:     +381648264706
nic-hdl:    MJ3081-RIPE
created:    2008-04-23T08:10:20Z
last-modified: 2016-11-29T10:44:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]