| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.255.5 (lg) / ec2-18-234-255-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:ff05::12ea:ff05 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TOBACNA-LJUBLJANA-SI-AS AS197391

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197391
as-name:    TOBACNA-LJUBLJANA-SI-AS
org:      ORG-TLd1-RIPE
import:     from AS5603 accept ANY
import:     from AS8591 accept ANY
import:     from AS16016 accept ANY
export:     to AS5603 announce AS197391
export:     to AS16016 announce AS197391
export:     to AS8591 announce AS197391
admin-c:    JZ559-RIPE
tech-c:     BZ597-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5603-MNT
created:    2010-11-15T09:26:26Z
last-modified: 2018-09-04T10:55:56Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SId2-RIPE

organisation:  ORG-TLd1-RIPE
org-name:    Tobacna Ljubljana d.o.o.
org-type:    OTHER
address:    Cesta 24.junija 90
address:    1231 Ljubljana-Crnuce
address:    Slovenia
phone:     + 386-14777333
admin-c:    JZ559-RIPE
tech-c:     BZ597-RIPE
abuse-c:    TL4010-RIPE
mnt-ref:    AS5603-MNT
mnt-by:     AS5603-MNT
created:    2010-11-04T09:13:49Z
last-modified: 2014-03-31T09:47:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bostjan Zibovt
address:    Tobacna Ljubljana d.o.o.
address:    Cesta 24. junija 90
address:    1231 Ljubljana-Crnuce
address:    Slovenia
phone:     + 386-1-4777-333
fax-no:     + 386-1-425-94-15
mnt-by:     AS5603-MNT
nic-hdl:    BZ597-RIPE
created:    2010-09-29T12:19:16Z
last-modified: 2010-09-29T12:19:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Janja Zidarn
address:    Tobacna Ljubljana d.o.o.
address:    Cesta 24. junija 90
address:    1231 Ljubljana-Crnuce
address:    Slovenia
phone:     +386-1-4777-477
fax-no:     + 386-1-425-94-15
mnt-by:     AS5603-MNT
nic-hdl:    JZ559-RIPE
created:    2004-03-20T11:11:03Z
last-modified: 2010-09-29T12:16:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]