| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AUTOCONT-AS AS197376

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197376
as-name:    AUTOCONT-AS
org:      ORG-ACA38-RIPE
import:     from AS2819 accept ANY
import:     from AS5610 accept ANY
export:     to AS2819 announce AS197376
export:     to AS5610 announce AS197376
admin-c:    ACI7-RIPE
tech-c:     ACI7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AUTOCONTCZ-ITSM-MNT
created:    2010-11-09T13:46:25Z
last-modified: 2018-09-04T10:55:47Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ACA38-RIPE
org-name:    AUTOCONT a.s.
org-type:    LIR
address:    Libalova 2348/1
address:    149 00
address:    Praha 4
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420910971111
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AUTOCONTCZ-ITSM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AUTOCONTCZ-ITSM-MNT
tech-c:     ACI7-RIPE
abuse-c:    ACIA1-RIPE
created:    2014-11-07T09:08:47Z
last-modified: 2018-10-25T11:02:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AUTOCONT CZ ITSM
address:    AutoCont CZ a. s. Hornopoln 3322/34 702 00 Ostrava
nic-hdl:    ACI7-RIPE
mnt-by:     AUTOCONTCZ-ITSM-MNT
tech-c:     RJ4022-RIPE
tech-c:     LL6605-RIPE
admin-c:    RS16783-RIPE
admin-c:    RJ4022-RIPE
created:    2014-11-07T11:19:58Z
last-modified: 2018-10-05T07:17:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]