| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PS-AS AS197293

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197293
as-name:    PS-AS
org:      ORG-EPta1-RIPE
import:     from AS3302 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS3302 announce AS197293
export:     to AS8928 announce AS197293
admin-c:    EP2063-RIPE
tech-c:     EP2063-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2010-10-01T13:50:22Z
last-modified: 2018-09-04T10:54:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EPta1-RIPE
org-name:    PROGETTO EVO S.R.L.
org-type:    LIR
address:    Zona Ind.le Casoli OVEST
address:    66043
address:    CASOLI (CH)
address:    ITALY
phone:     +390872981750
fax-no:     +390872900003
abuse-c:    AR15868-RIPE
admin-c:    KS1837-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PSRIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2010-04-22T12:54:10Z
last-modified: 2015-11-20T09:50:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ELIO PORRECA
address:    VIA SELVA PIANA CASOLI CH
phone:     +390872981750
nic-hdl:    EP2063-RIPE
created:    2010-04-28T15:41:26Z
last-modified: 2016-04-06T19:04:26Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]