| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PANTELSK AS197284

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197284
as-name:    PANTELSK
org:      ORG-IISs1-RIPE
import:     from AS47200 accept ANY
import:     from AS15685 accept ANY
export:     to AS47200 announce AS197284
export:     to AS15685 announce AS197284
admin-c:    CA3789-RIPE
tech-c:     CA3789-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INVINT_SK
created:    2010-09-28T10:21:56Z
last-modified: 2018-09-04T10:54:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IISs1-RIPE
org-name:    Turk Telekom International SK, s.r.o
org-type:    LIR
address:    V zhradch 8/A
address:    811 02
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421267209050
fax-no:     +421267209051
remarks:    **** CZ Office ****
remarks:    **** Turk Telekom International CZ s.r.o. ****
remarks:    **** Mistrovska 597/29 ****
remarks:    **** 108 00 Praha 10 ****
remarks:    **** Ceska republika ****
remarks:    **** Tel: +420 226 293 200 ****
remarks:    **** Fax: +420 226 293 229 ****
remarks:    **** e-mail: david.bakala@turktelekomint.com ****
mnt-ref:    MNT-INVINT_SK
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TTISK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TTISK-MNT
abuse-c:    RM15192-RIPE
created:    2010-07-26T13:08:05Z
last-modified: 2018-07-13T09:09:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Csaba Adam
address:    V zahradach 8/A, 811 02 Bratislava, Slovakia
mnt-by:     TTISK-MNT
phone:     +421267209050
nic-hdl:    CA3789-RIPE
created:    2010-07-27T09:50:28Z
last-modified: 2018-09-27T08:48:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]