| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.182.36 (lg) / ec2-3-215-182-36.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:b624::3d7:b624 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VTS-AS AS197280

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197280
as-name:    VTS-AS
org:      ORG-VL126-RIPE
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8732 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34898 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8359 announce AS197280
export:     to AS8732 announce AS197280
export:     to AS34898 announce AS197280
admin-c:    VTS11-RIPE
tech-c:     VTS11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VTSL1
mnt-by:     VIP-TELECOM-SERVICE-MNT
created:    2010-09-22T14:03:00Z
last-modified: 2018-09-04T10:54:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VL126-RIPE
org-name:    VIP-TELECOM-SERVICE Ltd.
org-type:    LIR
address:    KUSKOVSKAYA St. 20A office 403A
address:    111141
address:    MOSCOW
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959894700
fax-no:     +74959894700
admin-c:    VG3660-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-VTSL1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    VTS11-RIPE
created:    2012-10-30T12:59:46Z
last-modified: 2015-09-22T13:00:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VTS Network Center
address:    Perovskaya, 31, Moscow, 111141, Russian Federation
abuse-mailbox: noc@vts24.ru
admin-c:    VTS11-RIPE
tech-c:     VTS11-RIPE
nic-hdl:    VTS11-RIPE
created:    2008-12-18T08:46:16Z
last-modified: 2010-07-27T10:30:05Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-VTSL1
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]