| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SSM-GLIWICE-AS AS197274

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197274
as-name:    SSM-GLIWICE-AS
org:      ORG-SSMS7-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS197274
import:     from AS35434 accept ANY
export:     to AS35434 announce AS197274
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS197274
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS197274
admin-c:    KW2929-RIPE
tech-c:     KW2929-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SSM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2010-09-17T08:32:47Z
last-modified: 2022-07-28T09:51:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSMS7-RIPE
org-name:    Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Bojkowska 37P
address:    44-100
address:    Gliwice
address:    POLAND
phone:     +48324419000
fax-no:     +48324419016
admin-c:    PM12252-RIPE
admin-c:    KW2929-RIPE
abuse-c:    SCR40-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SSM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SSM-MNT
created:    2014-05-23T14:18:40Z
last-modified: 2022-07-28T09:02:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Wojciechowski
address:    Bojkowska 37P
address:    41-100 Gliwice
address:    POLAND
phone:     +48 664929300
nic-hdl:    KW2929-RIPE
mnt-by:     SSM-MNT
created:    2016-08-11T09:03:56Z
last-modified: 2022-07-28T10:18:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]