| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VSESVIT-AS AS197255

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197255
as-name:    VSESVIT-AS
org:      ORG-ZT13-RIPE
import:     from AS35297 accept ANY
export:     to AS35297 announce AS197255
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS197255
import:     from AS62259 accept ANY
export:     to AS62259 announce AS197255
admin-c:    VN988-RIPE
tech-c:     VN988-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VSESVIT-MNT
created:    2010-09-06T14:46:48Z
last-modified: 2021-11-22T09:13:54Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL317-RIPE

organisation:  ORG-ZT13-RIPE
org-name:    ZAT Televizijni kabelni merezhi Vsesvit
country:    UA
org-type:    OTHER
remarks:    http://visp.com.ua
address:    Grushevskogo, 41/58 str.,
address:    Pervomaisk, 55213
address:    Ukraine
phone:     +38 051 6143056
fax-no:     +38 051 6143056
abuse-c:    AR22532-RIPE
admin-c:    VN988-RIPE
tech-c:     VN988-RIPE
created:    2010-08-02T14:07:47Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:19Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     VSESVIT-MNT
mnt-ref:    VSESVIT-MNT

role:      VISP NOC
remarks:    http://visp.com.ua
address:    Grushevskogo, 41/58 str.,
address:    Pervomaisk, 55213
address:    Ukraine
phone:     +38 051 6143056
fax-no:     +38 051 6143056
admin-c:    VK1940-RIPE
tech-c:     SD5762-RIPE
abuse-mailbox: abuse@visp.net.ua
nic-hdl:    VN988-RIPE
created:    2010-08-02T13:44:56Z
last-modified: 2010-08-02T13:56:12Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     VSESVIT-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]