| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DRAVANET-AS AS197248

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197248
as-name:    DRAVANET-AS
org:      ORG-DCL13-RIPE
remarks:    ** Uplinks
remarks:    * BIX
mp-import:   from AS5507 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS5507 announce AS-DRAVANET
remarks:    * TeliaSonera
mp-import:   from AS1299 action pref=500; accept ANY
mp-export:   to AS1299 announce AS-DRAVANET
remarks:    * HPC
mp-import:   from AS47169 action pref=400; accept ANY
mp-export:   to AS47169 announce AS-DRAVANET
remarks:    * RETN
mp-import:   from AS9002 action pref=400; accept ANY
mp-export:   to AS9002 announce AS-DRAVANET
remarks:    * AHRT
mp-import:   from AS8990 action pref=400; accept ANY
mp-export:   to AS8990 announce AS-DRAVANET
remarks:
remarks:    ** Customers
remarks:    * Banknet
mp-import:   from AS3244 action pref=80; accept AS-DRAVANET_3C
mp-export:   to AS3244 announce ANY
remarks:    * Enternet
mp-import:   from AS15467 action pref=80; accept AS15467
mp-export:   to AS15467 announce ANY
remarks:    * Hungaropower
mp-import:   from AS-HPWR action pref=80; accept AS-HPWR
mp-export:   to AS-HPWR announce ANY
remarks:    * Ozdkabel-net
mp-import:   from AS49944 action pref=80; accept AS49944
mp-export:   to AS49944 announce ANY
remarks:
admin-c:    RK1387-RIPE
tech-c:     RK1387-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DRAVANET-MNT
created:    2011-02-07T13:48:52Z
last-modified: 2023-05-10T14:44:55Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DCL13-RIPE
org-name:    Dravanet Co Ltd.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Budai Nagy Antal u. 1.
address:    H-7624
address:    Pecs
address:    HUNGARY
phone:     +3672504004
fax-no:     +3672310662
admin-c:    RK1387-RIPE
abuse-c:    AR15457-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DRAVANET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DRAVANET-MNT
created:    2010-01-21T12:04:59Z
last-modified: 2020-12-16T13:26:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Richard Kojedzinszky
address:    HU 6729 Szeged
phone:     +36706346807
nic-hdl:    RK1387-RIPE
created:    2002-11-25T16:59:37Z
last-modified: 2019-04-01T18:34:17Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-RK1387-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]