| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVANTEL-SAMARA AS197235

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197235
as-name:    AVANTEL-SAMARA
remarks:    AVANTEL
remarks:    Samara, Russia
org:      ORG-CA1028-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    -- iHome --
import:     from AS25478 accept ANY
export:     to AS25478 announce AS-SEVEREN-VOLGA
remarks:    -- ER-Telecom --
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS-SEVEREN-VOLGA
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    PEERINGS
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    -- AVANTEL-MSK --
import:     from AS25227 accept AS25227
export:     to AS25227 announce AS-SEVEREN-VOLGA
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    SUBSCRIBERS
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    -- MVD --
import:     from AS56506 action pref=200; accept AS56506
export:     to AS56506 announce ANY
remarks:    -- Sibintek --
import:     from AS50691 accept AS-SIBINTEK-SAMARA
export:     to AS50691 announce ANY
remarks:    -- VITA --
import:     from AS42996 action pref=200; accept AS42996
export:     to AS42996 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
admin-c:    IS7575-RIPE
tech-c:     IS7575-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SEVEREN_VOLGA-MNT
created:    2010-08-25T05:59:32Z
last-modified: 2022-09-13T12:59:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CA1028-RIPE
org-name:    JSC Avantel
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Aerodromnaya 45
address:    443070
address:    Samara
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78462070100
fax-no:     +78462070105
admin-c:    IS7575-RIPE
abuse-c:    AVBU106-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AVANTEL-SMR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AVANTEL-SMR-MNT
created:    2010-07-26T10:31:57Z
last-modified: 2021-01-20T11:42:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Inna Sharkova
address:    Russia, 443070, Samara, Aerodromnaya str. 45
phone:     +78462070110
nic-hdl:    IS7575-RIPE
mnt-by:     SEVEREN_VOLGA-MNT
mnt-by:     AVANTEL-SMR-MNT
created:    2019-09-05T10:29:49Z
last-modified: 2019-09-05T10:31:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]