| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Shentel_AS AS197217

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197217
as-name:    Shentel_AS
org:      ORG-SA390-RIPE
import:     from AS42739 accept ANY
import:     from AS8545 accept AS-PLIX
export:     to AS42739 announce AS197217
export:     to AS8545 announce AS197217
admin-c:    BS2256-RIPE
tech-c:     BS2256-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SHENTEL-MNT
created:    2010-08-12T10:00:20Z
last-modified: 2018-09-04T10:53:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FSZO2-RIPE

organisation:  ORG-SA390-RIPE
org-name:    Shentel Network sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Okulickiego 77c/2
address:    71-035 Szczecin
address:    Poland
phone:     +48918866068
fax-no:     +48918866068
abuse-c:    AR29170-RIPE
admin-c:    BS2256-RIPE
tech-c:     BS2256-RIPE
mnt-ref:    SHENTEL-MNT
mnt-by:     SHENTEL-MNT
created:    2006-05-23T09:32:27Z
last-modified: 2017-10-30T15:28:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartlomiej Siuta
address:    Okulickiego 77c/2
address:    71-035 Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48607832162
nic-hdl:    BS2256-RIPE
created:    2007-09-07T12:04:48Z
mnt-by:     SHENTEL-MNT
last-modified: 2015-05-06T15:17:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]