| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Prestiz-SC-Poland AS197186

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197186
as-name:    Prestiz-SC-Poland
remarks:    Prest.pl ISP
org:      ORG-PMM1-RIPE
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS197186
admin-c:    MM25045-RIPE
tech-c:     MM25045-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PERFEKT-NET-MNT
mnt-by:     PRESTIZ-SC-MNT
created:    2010-07-19T08:53:54Z
last-modified: 2017-11-15T12:18:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IICP1-RIPE

organisation:  ORG-PMM1-RIPE
org-name:    Prestiz S.C Rafal Nowocinski Urszula Nowocinska
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Polkowice 59-101
abuse-c:    AR30728-RIPE
mnt-ref:    PERFEKT-NET-MNT
mnt-by:     PERFEKT-NET-MNT
created:    2010-07-12T14:10:50Z
last-modified: 2022-12-01T16:43:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Markowicz
address:    ul K.B. Kominka 20c
address:    59-101 Polkowice
address:    Poland
phone:     +48 768453686
nic-hdl:    MM25045-RIPE
mnt-by:     PERFEKT-NET-MNT
created:    2010-07-12T14:13:28Z
last-modified: 2010-07-12T14:13:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]