| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISARNET-AS AS197164

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197164
as-name:    ISARNET-AS
org:      ORG-IA936-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS197164
import:     from AS8767 accept ANY
export:     to AS8767 announce AS197164
admin-c:    AP14800-RIPE
admin-c:    AG12169-RIPE
tech-c:     MK5723-RIPE
tech-c:     AG12169-RIPE
tech-c:     SO956-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ISARNET-MNT
created:    2011-05-13T11:44:00Z
last-modified: 2018-09-04T11:01:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IA936-RIPE
org-name:    IsarNet AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Terminalstrasse Mitte 18
address:    85356
address:    Munich
address:    GERMANY
phone:     +498997007401
fax-no:     +498997007200
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ISARNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ISARNET-MNT
abuse-c:    IA3331-RIPE
created:    2011-05-10T11:15:39Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Gallenmueller
address:    IsarNet AG
address:    Am Soeldnermoos 17
address:    85399 Hallbergmoos
phone:     +49-811-998-29-105
nic-hdl:    AG12169-RIPE
mnt-by:     ISARNET-MNT
created:    2011-05-03T14:19:16Z
last-modified: 2011-05-03T14:19:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Perthel
address:    IsarNet AG
address:    Terminalstrasse Mitte 18
address:    85356 Mnchen
phone:     +49.8997007401
nic-hdl:    AP14800-RIPE
mnt-by:     ISARNET-MNT
created:    2011-05-04T06:58:16Z
last-modified: 2011-05-04T06:58:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Kopp
address:    IsarNet AG
address:    Am Soeldnermoos 17
address:    D-85399 Hallbergmoos
address:    Germany
phone:     +49.811.99829 280
fax-no:     +49.811.99829 299
nic-hdl:    MK5723-RIPE
mnt-by:     ISARNET-MNT
created:    2005-11-16T15:57:44Z
last-modified: 2011-05-09T10:48:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefan Oettl
address:    Am Soeldnermoos 17
address:    85399 Hallbergmoos
address:    Germany
phone:     +49 811 99829 280
nic-hdl:    SO956-RIPE
mnt-by:     ISARNET-MNT
created:    2006-01-27T13:23:57Z
last-modified: 2012-02-10T10:09:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]