| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NEO-TRIX AS197162

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197162
as-name:    NEO-TRIX
org:      ORG-PNHS1-RIPE
import:     from AS8246 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8246 announce AS197162
import:     from AS49753 action pref=200; accept ANY
export:     to AS49753 announce AS197162
admin-c:    AP12029-RIPE
tech-c:     AP12029-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     NEOTRIX-MNT
created:    2010-07-07T12:05:28Z
last-modified: 2018-09-04T10:52:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE

organisation:  ORG-PNHS1-RIPE
org-name:    P.P.U.H. Neo-Trix Halina Smagowska
org-type:    OTHER
address:    ul. Piastow Slaskich 6a
address:    41-408 Myslowice
address:    Poland
phone:     +48 32 2239339
fax-no:     +48 32 2239339
abuse-c:    AR27400-RIPE
admin-c:    AP12029-RIPE
tech-c:     AP12029-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     NEOTRIX-MNT
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
created:    2010-06-07T08:33:18Z
last-modified: 2015-03-11T13:37:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Perchel
address:    P.P.U.H. Neo-Trix Halina Smagowska
address:    ul. Piastow Slaskich 6a
address:    41-408 Myslowice
address:    Poland
phone:     +48 32 2239339
fax-no:     +48 32 2239339
nic-hdl:    AP12029-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2010-06-07T08:31:49Z
last-modified: 2010-06-07T08:31:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]