| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.221.159.255 (lg) / ec2-3-221-159-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3dd:9fff::3dd:9fff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MULTICOM-AS AS197146

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197146
as-name:    MULTICOM-AS
remarks:    Multicom Network
org:      ORG-PPHU2-RIPE
import:     from AS8545 action pref=200; accept AS-PLIX
import:     from AS20960 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57701 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8545 announce AS197146
export:     to AS20960 announce AS197146
export:     to AS57701 announce AS197146
admin-c:    BW1026-RIPE
admin-c:    KP4581-RIPE
tech-c:     BW1026-RIPE
tech-c:     KP4581-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MULTICOM
created:    2012-01-17T08:17:07Z
last-modified: 2020-11-16T17:48:52Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-EWSZ1-RIPE

organisation:  ORG-PPHU2-RIPE
org-name:    PPHU Multicom Kumor Pawel
org-type:    OTHER
address:    ul. Czestochowska 71, 42-310 Zarki, POLAND
abuse-c:    AR23518-RIPE
admin-c:    BW1026-RIPE
tech-c:     BW1026-RIPE
mnt-by:     NETCONSULT-MNT
mnt-ref:    NETCONSULT-MNT
created:    2012-01-03T12:40:40Z
last-modified: 2014-11-24T12:53:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartosz Waszak
phone:     +48616689989
address:    ul. Darlowska 42
address:    61-245 Poznan
mnt-by:     MNT-HOSTEAM
nic-hdl:    BW1026-RIPE
created:    2006-08-05T21:37:43Z
last-modified: 2013-04-19T22:50:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kumor Pawel
address:    Czestochowska 71
address:    42-310 Zarki
phone:     +48500609001
nic-hdl:    KP4581-RIPE
mnt-by:     MNT-MULTICOM
created:    2019-04-09T12:05:18Z
last-modified: 2019-04-09T12:08:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]