| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MSZ-AS AS197136

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197136
as-name:    MSZ-AS
org:      ORG-MOFA6-RIPE
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS197136
export:     to AS5617 announce AS197136
admin-c:    PH8222-RIPE
tech-c:     MK21312-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2010-06-24T08:54:20Z
last-modified: 2018-09-04T10:52:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-MoFA6-RIPE
org-name:    Ministry of Foreign Affairs
org-type:    OTHER
address:    Warsaw, Szucha 23
abuse-c:    AR22735-RIPE
mnt-ref:    MNT-MSZ
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2010-04-27T07:25:07Z
last-modified: 2018-03-21T11:22:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Kolasinski
address:    Ministry of Foreign Affairs
address:    Al. Szucha 23, 00-580 Warsaw
phone:     +48 22 523 9000
nic-hdl:    MK21312-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2018-03-09T07:16:06Z
last-modified: 2018-03-21T13:08:17Z
source:     RIPE

person:     Pawel Hartmann
address:    Ministry of Foreign Affairs
address:    Al. Szucha 21, 00-580 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48 22 523 9000
phone:     +48 728410475
nic-hdl:    PH8222-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2018-03-09T07:14:23Z
last-modified: 2019-12-30T12:30:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]