| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SUEZ-AS AS197135

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197135
as-name:    SUEZ-AS
descr:     ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC SA.
org:      ORG-EPSG1-RIPE
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS197135
export:     to AS5617 announce AS197135
admin-c:    WB1715-RIPE
tech-c:     WB1715-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2010-06-22T14:02:44Z
last-modified: 2019-05-02T12:17:32Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-EPSG1-RIPE
org-name:    ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC SA.
org-type:    OTHER
address:    Zawada 26, 28-230 Polaniec
abuse-c:    AR20287-RIPE
mnt-ref:    MNT-EXATEL
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2010-03-29T10:04:46Z
last-modified: 2022-01-10T13:07:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wojciech Borowski
address:    GDF SUEZ Energia Polska
address:    Uniwersytecka 13, Budynek Altus
address:    PL 40-007 Katowice
address:    Poland
phone:     +48 32 6030510
fax-no:     +48 32 6030500
nic-hdl:    WB1715-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2010-03-29T09:58:38Z
last-modified: 2010-03-29T09:58:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]