| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEDIACTIVE-NETWORK AS197133

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197133
as-name:    MEDIACTIVE-NETWORK
descr:     MEDIACTIVE SAS
org:      ORG-MS89-RIPE
remarks:    =======================================================
remarks:    Informations : http://www.mediactive-network.net
remarks:    PeeringDB : http://as197133.peeringdb.com
remarks:    =======================================================
remarks:    Upstream
remarks:    =======================================================
remarks:
remarks:    Zayo / NeoTelecoms
import:     from AS8218 action pref=200; accept ANY
export:     to AS8218 announce AS-MEDIACTIVE
remarks:
remarks:    Orange
import:     from AS3215 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3215 announce AS-MEDIACTIVE
remarks:
remarks:    Acorus Networks
import:     from AS35280 action pref=200; accept ANY
export:     to AS35280 announce AS-MEDIACTIVE
remarks:
remarks:    Cogent
import:     from AS174 action pref=200; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-MEDIACTIVE
remarks:
remarks:    Hopus
remarks:    from AS44530 action pref=200; accept ANY
remarks:    to AS44530 announce AS-MEDIACTIVE
remarks:
remarks:    =======================================================
remarks:    = Customers =
remarks:    =======================================================
remarks:
import:     from AS34647 action pref=100; accept AS34647
import:     from AS43573 action pref=100; accept AS43573
import:     from AS61236 action pref=100; accept AS61236
import:     from AS20493 action pref=100; accept AS20493
import:     from AS21212 action pref=100; accept AS21212
export:     to AS34647 announce ANY
export:     to AS43573 announce ANY
export:     to AS61236 announce ANY
export:     to AS20493 announce ANY
export:     to AS21212 announce ANY
remarks:
remarks:    =======================================================
remarks:    = Peering =
remarks:    =======================================================
remarks:    Peering request : peering at mediactive dot fr
remarks:    Others infos : http://www.as197133.net
remarks:    NOC phone (24h/day) : +33-1-5528-8680
remarks:
remarks:    Mediactive Network operate an open peering policy
remarks:    We accept isp/hosting provider/entreprise
remarks:
remarks:    AS-MACRO : AS-MEDIACTIVE
remarks:    Advertised prefix: >30
remarks:
remarks:    =======================================================
remarks:    = Internet Exchange Point =
remarks:    =======================================================
remarks:    FRANCE-IX - 10G - FR -
remarks:    193.105.232.121 / 2001:7f8:54::121
remarks:
remarks:    Equinix-IX - 10G - FR -
remarks:    195.42.144.207 / 2001:7f8:43::19:7133:1
remarks:
remarks:    HOPUS - 10G - FR -
remarks:    37.77.34.85 / 2a02:e5c:1:36::2
remarks:    =======================================================
remarks:
admin-c:    AL6058-RIPE
tech-c:     AL6058-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MEDIACTIVE-MNT
created:    2010-06-21T13:12:51Z
last-modified: 2020-04-17T09:04:21Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MS89-RIPE
org-name:    MEDIACTIVE SAS
country:    FR
org-type:    LIR
descr:     MEDIACTIVE SAS
address:    3 cite Paradis
address:    75010
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33155288060
fax-no:     +33155288061
abuse-c:    AR15304-RIPE
mnt-ref:    MEDIACTIVE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
remarks:    MEDIACTIVE SAS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MEDIACTIVE-MNT
created:    2010-05-03T14:03:39Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexandre Lafond
remarks:    MEDIACTIVE SAS
org:      ORG-MA265-RIPE
address:    MEDIACTIVE SAS
address:    3 cite Paradis 75010 Paris
phone:     +33 1 55 28 80 60
nic-hdl:    AL6058-RIPE
mnt-by:     MEDIACTIVE-MNT
created:    2007-07-27T12:35:07Z
last-modified: 2020-03-29T11:49:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]