| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASKRENA2 AS197118

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197118
as-name:    ASKRENA2
org:      ORG-NITC1-RIPE
import:     from AS20965 action pref=120; accept ANY
import:     from AS21320 action pref=120; accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS20965 announce AS197118
export:     to AS174 announce AS197118
export:     to AS174 announce AS197118 AS197119
export:     to AS174 announce AS197118 AS197119 AS43030
export:     to AS174 announce AS197118 AS43030 AS197119
export:     to AS174 announce AS197118 AS43030
export:     to AS20965 announce AS197118 AS197119
export:     to AS20965 announce AS197118 AS43030
export:     to AS20965 announce AS197118 AS197119 AS43030
export:     to AS20965 announce AS197118 AS41419
export:     to AS20965 announce AS197118 AS51327
export:     to AS21320 announce AS197118
export:     to AS21320 announce AS197118 AS197119
export:     to AS21320 announce AS197118 AS43030
export:     to AS21320 announce AS197118 AS197119 AS43030
export:     to AS21320 announce AS197118 AS41419
export:     to AS21320 announce AS197118 AS51327
admin-c:    ZARL1-RIPE
tech-c:     ZARL1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KRENA-MNT
created:    2010-06-11T15:08:10Z
last-modified: 2023-04-18T04:32:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-NITC1-RIPE
org-name:    National Information Technology Center (Bishkek)
country:    KG
org-type:    OTHER
address:    Chui ave. 265a, 3 rd floor room 312-313,
abuse-c:    AR30351-RIPE
mnt-ref:    KRENA-MNT
mnt-by:     KRENA-MNT
created:    2010-06-07T15:41:54Z
last-modified: 2023-08-18T10:06:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zarlyk Jumabek uulu
address:    ave Chui 265a, Bishkek,720071, Kyrgyz Republic
phone:     +996312 64 62 95
nic-hdl:    ZARL1-RIPE
mnt-by:     KRENA-MNT
created:    2010-05-25T16:18:29Z
last-modified: 2010-05-25T16:21:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]