| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OSL-AS AS197090

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197090
as-name:    OSL-AS
org:      ORG-OLA3-RIPE
import:     from AS2116 accept ANY
export:     to AS2116 announce AS197090
import:     from AS2119 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS197090
admin-c:    OJS4-RIPE
tech-c:     OJS4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OSL-MNT
mnt-by:     AS197090-MNT
created:    2010-05-31T13:08:38Z
last-modified: 2018-09-04T10:51:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OLA3-RIPE
org-name:    Avinor AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Po. 150
address:    N-2061
address:    Gardermoen
address:    NORWAY
phone:     +4767030000
fax-no:     +4761812001
abuse-c:    OLAI1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS197090-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS197090-MNT
created:    2012-10-24T07:18:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ole Jakob Sandberg
address:    Avinor AS
address:    Postboks 150
address:    N-2061 Gardermoen
address:    Norway
phone:     +47 67 03 54 75
fax-no:     +47 64 81 20 01
nic-hdl:    OJS4-RIPE
mnt-by:     TNXHM-MNT
mnt-by:     OSL-MNT
mnt-by:     AS197090-MNT
created:    2005-11-18T14:24:18Z
last-modified: 2016-04-14T07:29:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]