| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AXARTEL-AS AS197077

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197077
as-name:    AXARTEL-AS
org:      ORG-WBS4-RIPE
import:     from AS174 accept any
import:     from AS202766 accept any
import:     from AS200845 accept any
import:     from AS211874 accept AS211874
export:     to AS174 announce AS-AXARTEL-TRANSIT
export:     to AS202766 announce AS-AXARTEL-TRANSIT
export:     to AS200845 announce AS-AXARTEL-TRANSIT
export:     to AS211874 announce any
admin-c:    MS37655-RIPE
tech-c:     MS37655-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Mnt-Wikiker
created:    2010-05-20T12:53:05Z
last-modified: 2022-05-13T14:30:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WBS4-RIPE
org-name:    AVATEL TELECOM, SA
country:    ES
org-type:    LIR
address:    AVDA TRANSICION ESPAOLA, NUM. 26
        PARQUE EMPRESARIAL OMEGA, EDIFICIO F
address:    28108
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34 621 240 355
phone:     +34951233900
abuse-c:    AC28316-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    Mnt-Wikiker
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Mnt-Wikiker
created:    2015-03-17T08:26:19Z
last-modified: 2021-12-23T16:08:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Avatel Departamento IP
address:    AVDA TRANSICION ESPAOLA, NUM. 26 PARQUE EMPRESARIAL OMEGA, EDIFICIO F
address:    28108
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34910800910
nic-hdl:    MS37655-RIPE
mnt-by:     Mnt-Wikiker
created:    2015-03-26T18:37:32Z
last-modified: 2023-04-03T11:59:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]