| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CPRO-AS AS197033

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197033
as-name:    CPRO-AS
org:      ORG-CIS15-RIPE
import:     from AS41765 accept ANY
import:     from AS30781 accept ANY
import:     from AS31167 accept ANY
import:     from AS20824 accept ANY
import:     from AS43100 accept AS43100:AS-MEMBERS
export:     to AS41765 announce AS197033
export:     to AS43100 announce AS197033
export:     to AS30781 announce AS197033
export:     to AS31167 announce AS197033
export:     to AS20824 announce AS197033
export:     to AS51706 announce AS56553
admin-c:    NA2829-RIPE
tech-c:     WB1723-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-IPGARDE
mnt-by:     MNT-CPRO-WBN
created:    2010-04-26T11:57:38Z
last-modified: 2019-03-26T16:36:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CIS15-RIPE
org-name:    Rhoval SAS
org-type:    LIR
address:    53, avenue des Langories
address:    26000
address:    Valence
address:    FRANCE
phone:     +33475781414
fax-no:     +33475560507
admin-c:    DLE10-RIPE
admin-c:    TPI7-RIPE
admin-c:    WBN2-RIPE
mnt-ref:    MNT-CPRO-WBN
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    RAH29-RIPE
created:    2010-10-06T10:53:16Z
last-modified: 2017-10-30T14:34:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     NICOLAS AZE
address:    CPRO TELECOM
address:    53 AVENUE LANGORIES
address:    26000 VALENCE
address:    FRANCE
mnt-by:     MNT-IPGARDE
phone:     +33 6 08 03 81 76
nic-hdl:    NA2829-RIPE
created:    2010-04-08T04:59:22Z
last-modified: 2013-03-14T10:41:46Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-CPRO-WBN

person:     WILFRIED BARNAVON
address:    CPRO TELECOM
address:    53 AVENUE LANGORIES
address:    26000 VALENCE
address:    FRANCE
mnt-by:     MNT-IPGARDE
phone:     +33 6 77 64 93 24
nic-hdl:    WB1723-RIPE
created:    2010-04-08T04:57:20Z
last-modified: 2013-03-14T10:42:21Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-CPRO-WBN
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]