| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IERIGZ-AS AS197005

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197005
as-name:    IERIGZ-AS
org:      ORG-IER1-RIPE
import:     from AS8246 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8246 announce AS197005
import:     from AS20853 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20853 announce AS197005
admin-c:    MK19141-RIPE
tech-c:     MK19141-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IERIGZ
created:    2010-07-05T15:39:21Z
last-modified: 2018-09-04T10:52:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-IER1-RIPE
org-name:    Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej Panstwowy Instytut Badawczy
org-type:    OTHER
descr:     Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej - Panstwowy Instytut Badawczy
address:    Warszawa, Swietokrzyska 20
phone:     +48 22 505 44 44
abuse-c:    AR27001-RIPE
admin-c:    MK19141-RIPE
tech-c:     MK19141-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IERIGZ
created:    2010-06-24T21:42:50Z
last-modified: 2016-04-29T13:19:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Kabzinski
address:    ul. Swietokrzyska 20 00-002 Warszawa
phone:     +48225054444
nic-hdl:    MK19141-RIPE
mnt-by:     IERIGZ
created:    2016-04-12T11:12:39Z
last-modified: 2016-04-12T11:15:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]