| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.147.7 (lg) / ec2-34-239-147-7.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:9307::22ef:9307 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SMLOKATOR-AS AS196980

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196980
as-name:    SMLOKATOR-AS
org:      ORG-SML5-RIPE
import:     from AS20960 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS196980
export:     to AS5617 announce AS196980
admin-c:    AN3718-RIPE
tech-c:     AN3718-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MNT-SMLOKATOR
created:    2010-06-24T09:52:31Z
last-modified: 2018-09-04T10:52:08Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TKSz1-RIPE

organisation:  ORG-SML5-RIPE
org-name:    Spoldzielnia Mieszkaniowa LOKATOR
org-type:    OTHER
address:    ul. Laska 46, 98-200 Zdunska Wola, PL
abuse-c:    AR29430-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MNT-SMLOKATOR
created:    2010-03-18T12:46:45Z
last-modified: 2016-03-16T08:12:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Niescierowicz
address:    98-100 Lask, PL
phone:     +48 604 648 723
mnt-by:     NETIA-MNT
nic-hdl:    AN3718-RIPE
created:    2010-06-16T10:16:31Z
last-modified: 2016-03-15T14:08:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]