| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTUMA AS196978

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196978
as-name:    ASTUMA
org:      ORG-TUMA1-RIPE
import:     from AS33883 action pref=120; accept ANY
import:     from AS42078 action pref=120; accept ANY
import:     from AS42908 accept ANY
export:     to AS33883 announce AS196978
export:     to AS42078 announce AS196978
export:     to AS42908 announce AS196978
admin-c:    MT2771-RIPE
tech-c:     MT2771-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TUMA-MNT
created:    2010-03-18T13:41:49Z
last-modified: 2019-12-06T15:27:04Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-TUMA1-RIPE
org-name:    Milos Tuma
org-type:    OTHER
address:    Ke Krizku 253 27715 Tisice, Czech Republic
abuse-c:    AR20015-RIPE
mnt-ref:    TUMA-MNT
mnt-by:     TUMA-MNT
created:    2010-03-15T16:24:34Z
last-modified: 2014-03-31T10:04:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Milos Tuma
address:    Ke Krizku 253
address:    277 15 Tisice
address:    Czech republic
phone:     +420603344767
nic-hdl:    MT2771-RIPE
mnt-by:     TUMA-MNT
created:    2004-06-07T12:42:41Z
last-modified: 2010-03-15T16:22:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]