| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HANGENKOVO-NET-AS AS196977

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196977
as-name:    HANGENKOVO-NET-AS
org:      ORG-PEBI1-RIPE
import:     from AS3261 accept any
import:     from AS21189 accept any
import:     from AS47694 accept any
import:     from AS8274 accept any
import:     from AS197578 accept AS197578
export:     to AS3261 announce AS-HANGENKOVONET
export:     to AS21189 announce AS-HANGENKOVONET
export:     to AS47694 announce AS-HANGENKOVONET
export:     to AS8274 announce any
export:     to AS197578 announce any
admin-c:    IBG-RIPE
tech-c:     MICS-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HANGENKOVONET-MNT
created:    2010-03-18T12:39:42Z
last-modified: 2020-10-22T12:53:43Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SF2-RIPE

organisation:  ORG-PEBI1-RIPE
org-name:    Private Entrepreneur Bubley Igor Yurievich
country:    UA
org-type:    OTHER
remarks:    LIGHT-NET ISP
address:    Octyabrskaya str.3
address:    86155 Makeevka Donetck region
address:    Ukraine
abuse-c:    AR26888-RIPE
phone:     +38 063 4697590
admin-c:    IBG-RIPE
tech-c:     MICS-RIPE
mnt-ref:    HANGENKOVONET-MNT
mnt-ref:    AS3261-MNT
mnt-by:     HANGENKOVONET-MNT
created:    2010-02-08T13:12:24Z
last-modified: 2022-12-01T17:22:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bubley Igor
address:    Octyabrskaya str.3
address:    86155 Makeevka Donetck region
address:    Ukraine
phone:     +38 063 4697590
nic-hdl:    IBG-RIPE
mnt-by:     HANGENKOVONET-MNT
created:    2010-02-08T12:38:41Z
last-modified: 2010-02-16T12:54:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Savin
address:    Zeleniy 30, Makeevka
address:    Donetck region, Ukraine
phone:     +38 063 8311551
nic-hdl:    MICS-RIPE
created:    2010-02-09T10:57:52Z
last-modified: 2011-11-10T16:46:53Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     HANGENKOVONET-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]