| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PODRYAD-AS AS196949

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196949
as-name:    PODRYAD-AS
org:      ORG-NSF3-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    --------------------------------------------------------
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS8359 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS4134 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-PODRYAD
export:     to AS12389 announce AS-PODRYAD
export:     to AS8359 announce AS-PODRYAD
export:     to AS31133 announce AS-PODRYAD
export:     to AS3216 announce AS-PODRYAD
export:     to AS4134 announce AS-PODRYAD
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Peers
descr:     --------------------------------------------------------
import:     from AS34470 accept ANY
import:     from AS21184 accept ANY
import:     from AS42038 accept ANY
import:     from AS48531 accept AS-VLVROUTESERVER
import:     from AS200953 accept ANY
import:     from AS205500 accept ANY
import:     from AS208729 accept ANY
import:     from AS47636 accept ANY
import:     from AS41301 accept ANY
export:     to AS34470 announce AS-PODRYAD
export:     to AS21184 announce AS-PODRYAD
export:     to AS42038 announce AS-PODRYAD
export:     to AS48531 announce AS-PODRYAD
export:     to AS200953 announce AS-PODRYAD
export:     to AS205500 announce AS-PODRYAD
export:     to AS208729 announce AS-PODRYAD
export:     to AS47636 announce AS-PODRYAD
export:     to AS41301 announce AS-PODRYAD
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Contacts
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Web site: http://www.podryad.tv
remarks:    Routing and Peering: noc@podryad.tv
remarks:    SPAM and security: abuse@podryad.tv
remarks:    --------------------------------------------------------
admin-c:    KS4176-RIPE
tech-c:     KS4176-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PODRYAD-MNT
created:    2010-03-01T16:16:57Z
last-modified: 2020-12-17T08:56:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NSF3-RIPE
org-name:    Natalia Sergeevna Filicheva
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Karla Zhigura st. 34
address:    690088
address:    Vladivostok
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74232300500
admin-c:    KS4176-RIPE
tech-c:     KS4176-RIPE
abuse-c:    PODN-RIPE
mnt-ref:    PODRYAD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PODRYAD-MNT
created:    2019-06-12T07:24:29Z
last-modified: 2020-12-16T12:50:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kosovets Sergey
remarks:    Workaround: There is no workaround.
address:    Vladivostok, Russia
mnt-by:     PODRYAD-MNT
phone:     +74232300500
nic-hdl:    KS4176-RIPE
created:    2010-10-04T01:34:37Z
last-modified: 2019-07-02T01:40:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]