| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.82.149 (lg) / ec2-44-200-82-149.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:5295::2cc8:5295 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UKRAINE-AS AS196947

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196947
as-name:    UKRAINE-AS
org:      ORG-ZTaB1-RIPE
import:     from AS21219 accept ANY
export:     to AS21219 announce AS196947
import:     from AS6703 accept ANY
export:     to AS6703 announce AS196947
import:     from AS44600 accept ANY
export:     to AS44600 announce AS196947
admin-c:    TCU2-RIPE
tech-c:     TCU2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-UKRAINE
created:    2010-02-23T11:22:26Z
last-modified: 2018-09-04T10:48:49Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DL9-RIPE

organisation:  ORG-ZTaB1-RIPE
org-name:    ZAT Television and Broadcasting Company Ukraine
country:    UA
org-type:    OTHER
remarks:    http://trkua.tv
address:    4, Heroiv Kosmosu Street
address:    Kyiv, 03148
address:    Ukraine
phone:     +38 044 4958676
fax-no:     +38 044 4958558
abuse-c:    AR19006-RIPE
admin-c:    TcU2-RIPE
tech-c:     TcU2-RIPE
created:    2010-02-22T09:44:19Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:19Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-UKRAINE
mnt-ref:    MNT-UKRAINE

role:      TV company Ukraine
remarks:    http://trkua.tv
address:    CJSC Television and radio broadcasting company Ukraine
address:    4, Heroiv Kosmosu Street
address:    Kyiv, 03148
address:    Ukraine
phone:     +38 044 4958676
fax-no:     +38 044 4958558
admin-c:    PP8960-RIPE
tech-c:     TF2055-RIPE
abuse-mailbox: abuse@trkua.tv
nic-hdl:    TcU2-RIPE
created:    2010-02-22T09:22:28Z
last-modified: 2018-04-05T12:11:31Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-UKRAINE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]