| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  APBANK-AS AS196934

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196934
as-name:    APBANK-AS
descr:     PJSC AP BANK
org:      ORG-VAB1-RIPE
import:     from AS21219 accept ANY
export:     to AS21219 announce AS196934
import:     from AS49720 accept ANY
export:     to AS49720 announce AS196934
import:     from AS44600 accept ANY
export:     to AS44600 announce AS196934
import:     from AS13307 accept ANY
export:     to AS13307 announce AS196934
import:     from AS12963 accept ANY
export:     to AS12963 announce AS196934
admin-c:    AB7310-RIPE
tech-c:     AB7310-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ASTRABANK-MNT
created:    2010-02-16T10:39:20Z
last-modified: 2024-03-11T16:16:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DL9-RIPE

organisation:  ORG-VAB1-RIPE
org-name:    JSC "AP BANK"
country:    UA
org-type:    OTHER
remarks:    http://www.astrabank.ua
address:    Geroiv Stalingrada Ave. 16-B
address:    Kyiv, 04210
address:    Ukraine
phone:     +38 044 4289780
fax-no:     +38 044 4289247
admin-c:    AB7310-RIPE
tech-c:     AB7310-RIPE
abuse-c:    AR22588-RIPE
created:    2010-02-10T15:27:48Z
last-modified: 2022-12-01T16:57:53Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ASTRABANK-MNT
mnt-ref:    ASTRABANK-MNT

role:      AP BANK
remarks:    http://www.ap-bank.com
address:    Dehtyarivska st., 27-T
address:    Kyiv, 04119
address:    Ukraine
phone:     +38 044 3929373
fax-no:     +38 044 3929373
admin-c:    SB11602-RIPE
tech-c:     OM1793-RIPE
tech-c:     MA2372-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ap-bank.com
nic-hdl:    AB7310-RIPE
created:    2010-02-10T15:17:44Z
last-modified: 2016-05-06T13:50:54Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ASTRABANK-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]